Przełącz na pełny styl

światowy dzień chorego 2013

10 lut 2013, o 09:59

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2013 - ODEZWA BISKUPA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEGO

Umiłowani Diecezjanie

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W tym dniu Kościół przypomina wiernym i całemu społeczeństwu o obowiązku troski o ludzi chorych. Państwo, samorządy, rodziny i poszczególni ludzie są wezwani do niesienia pomocy chorym i cierpiącym, niezależnie od ich wieku. Podejmowane działania mają pomóc chorym w odzyskaniu utraconego zdrowia, a jeśli nie jest to już w pełni możliwe – ulżyć im w cierpieniu i stworzyć warunki do godnego przeżywania tego życiowego doświadczenia. Kościół każe nam patrzeć na chorych jako na osoby, z którymi i w których jest obecny Chrystus, a we właściwie przeżywanym cierpieniu widzieć dar wspomagający życie Kościoła.

Światowy Dzień Chorego obchodzimy w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W tym roku uroczyste obchody odbędą się w sanktuarium maryjnym w Altötting w Niemczech. Dzień ten jest szczególnym wezwaniem do modlitwy i do podjęcia konkretnych działań przez wiernych chrześcijan i ludzi dobrej woli, a także pracowników służby zdrowia i samych chorych, aby zarówno zdrowi, jak i chorzy przekazywali sobie wzajemnie dary duchowe: umiejętności, talenty, ofiarę cierpienia dla budowania cywilizacji miłości. Obchody Światowego Dnia Chorego służą również umocnieniu w chorych przekonania, że nie są opuszczeni czy niepotrzebni, a ich życie jest darem Bożym i nikt nie ma prawa go skracać ani odbierać.

Na tegoroczny Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty Benedykt XVI wystosował specjalne orędzie. Jego tematem są słowa: "Idź, i ty czyń podobnie!" (Łk 10, 37). Streszczają one i podsumowują nauczanie Chrystusa o miłości bliźniego. W swoim orędziu Ojciec Święty przypomina postać miłosiernego Samarytanina, który zatrzymał się przy napadniętym, zranionym, na pół umarłym człowieku, opatrzył jego rany, zaniósł do gospody, opiekował się nim cały dzień, a kiedy musiał już jechać dalej – przekazał go właścicielowi gospody pod opiekę, zapewniając pokrycie kosztów pielęgnacji. Przywołując ten ewangeliczny obraz wzięty z codziennego doświadczenia ludzi żyjących w czasach Jezusa, Ojciec Święty stwierdza, że Syn Boży poucza nas o głębokiej miłości Boga do każdej istoty ludzkiej, szczególnie chorej i cierpiącej. Ta przypowieść – mówi Benedykt XVI – ukazuje nam, jaka winna być postawa każdego ucznia Chrystusa w stosunku do innych, zwłaszcza do potrzebujących opieki. Aby pomóc drugiemu człowiekowi, trzeba mieć wrażliwy wzrok, trzeba zdobyć się na wysiłek, by zbliżyć się do cierpiącego, podjąć trud konkretnej pomocy, doświadczyć, że ta pomoc wymaga ode mnie poświęcenia czasu, a może i poniesienia kosztów materialnych z tym związanych.
Na tym polega miłosierdzie, którego dzisiaj potrzebuje konkretny człowiek – bliźni, ktoś znajdujący się blisko mnie, postawiony w trudnej sytuacji życiowej. Źródłem tego miłosierdzia nie jesteśmy my sami. Jest nim sam Chrystus. Człowiek bowiem nie jest w stanie miłować miłością bezinteresowną, ponieważ wszystko czym jest otrzymał od Chrystusa. To miłość Chrystusa – jako dar dociera przez nas do drugiego człowieka i ona dopiero daje człowiekowi życie, wprowadza we wspólnotę, która jest właściwą przestrzenią życia.

Podczas wizytacji kanonicznej w jednej z parafii naszej diecezji zostałem poproszony przez księdza proboszcza o udzielenie w domu sakramentu bierzmowania siedemnastoletniej niepełnosprawnej dziewczynie. Czternaście lat wcześniej została ona adoptowana przez małżeństwo, które miało już swoje zdrowe i sprawne dziecko. Wcześniej, przez trzy lata dziewczynka oczekiwała w szpitalu na adopcję. Małżonkowie przyjęli ją świadomi jej niepełnosprawności. Ich adoptowana córka nie chodzi, wypowiada niewiele słów, z przybranymi rodzicami porozumiewa się za pomocą wzroku i mimiki. Małżonkowie ochrzcili dziewczynkę, przygotowali ją do I Komunii Świętej, a w ostatnim czasie również do sakramentu bierzmowania. Każdego miesiąca odwiedza ją kapłan z posługą sakramentalną.
Miłość, okupiona poświęceniem rodziców, czyni tę rodzinę i małżonków szczęśliwymi. Wszyscy członkowie tej rodziny, zarówno ci zdrowi, jak i dotknięta cierpieniem i niepełnosprawnością dziewczyna, przekazują sobie nawzajem miłość, której źródłem jest Chrystus. Spełniając w tym domu posługę biskupią doświadczyłem niezwykłych duchowych przeżyć, które towarzyszą mi do dzisiaj.

Tegoroczny Światowy Dzień Chorego przeżywamy w Roku Wiary. Wiemy, że autentyczna wiara wyraża się w czynach. "Idź, i ty czyń podobnie!" – powiedział Jezus do słuchających Jego nauki na temat miłości bliźniego.
Światowy Dzień Chorego stawia nam pytanie: co uczyniliśmy jako rodzice, pracownicy służby zdrowia, duszpasterze, siostry zakonne, osoby świeckie, aby te słowa Ewangelii znalazły urzeczywistnienie w naszym codziennym, pełnym nieoczekiwanych wyzwań, życiu? Jaką miłością obdarzamy ludzi chorych? Co czynimy, aby wzrastała w nich wiara i rozumienie sensu cierpienia, którego doświadczają? Czy mamy dla nich czas i czy jesteśmy wobec nich cierpliwi? Co robimy, aby doświadczyli ulgi w cierpieniu?

Umiłowani Diecezjanie, kierując te słowa, obok zachęty do troski o chorych pragnę skierować do Was serdeczne podziękowanie. W sposób szczególny dziękuję wszystkim rodzinom, które opiekują się chorymi w domu, wszystkim pracownikom służby zdrowia, księżom kapelanom szpitali, hospicjów i domów pomocy społecznej, wolontariuszom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób służą ludziom chorym, dostrzegając w nich cierpiące oblicze Chrystusa. Niech dobry Bóg wynagradza Wasz trud obfitością swoich darów.

Na koniec pragnę przywołać słowa Ojca Świętego zawarte w tegorocznym Orędziu i skierowane do nas wszystkich:

„…Zawierzam ten XXI Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, czczonej w Altötting, prosząc, aby zawsze towarzyszyła cierpiącej ludzkości w poszukiwaniu ulgi i niezłomnej nadziei, aby pomagała wszystkim osobom angażującym się w apostolat miłosierdzia stawać się miłosiernymi samarytanami dla swych braci i sióstr doświadczonych przez chorobę i cierpienie, i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa” (Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2013 r., pkt 5).


+ Stefan Regmunt
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

światowy dzień chorego 2013

10 lut 2013, o 17:47

walenty napisał(a):Tegoroczny Światowy Dzień Chorego przeżywamy w Roku Wiary. Wiemy, że autentyczna wiara wyraża się w czynach. "Idź, i ty czyń podobnie!" – powiedział Jezus do słuchających Jego nauki na temat miłości bliźniego.


Bardzo dobre kazanie.

światowy dzień chorego 2013

11 lut 2013, o 23:42

Pocieszające , że przynajmniej Kościół pamięta o Nas . :hmm: :bezradny:

światowy dzień chorego 2013

12 lut 2013, o 10:13

Oby nie tylko w ten jeden jedyny dzień w roku , w sposób szczególny poświęcano ten czas a cierpiącym zarówno fizycznie, jak i duchowo.